Articles

ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਅੰਕ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ?

  • Punjabi Bulletin
  • Dec 27, 2023
ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਅੰਕ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ?
  • 212 views

ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਜੁਗਤਾਂ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਹਨ? ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਬਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਅੰਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਅੰਕ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਹਨ: 99% ਉਪਯੋਗੀ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਟਿਪਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਕਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ ਅਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਔਸਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੋਰਡ ਇਮਤਿਹਾਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 1 - ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ - ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਸਮਾਂ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ, "ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ"। ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਸਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚ 6 ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 18 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 4 ਵਜੇ ਉੱਠੋ, ਤਾਜ਼ੇ ਹੋਣ ਲਈ 15 ਮਿੰਟ ਲਓ ਅਤੇ ਚਾਹ/ਕੌਫੀ ਦਾ ਕੱਪ ਲਓ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ੍ਹੋ. ਅਤੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਲਈ ਜਾਓ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਫਿਰ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਐਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਬਰੇਕ ਲਓ। ਲਗਭਗ 1 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਲਓ ਅਤੇ ਫਿਰ 45 ਮਿੰਟ ਲਈ ਝਪਕੀ ਲਓ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਲਗਭਗ 7 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਡਿਨਰ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਡਿਨਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਣ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਈ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਸੋਧੋ। ਚੰਗੇ ਅੰਕ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਹਨ 2 – ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜੂਸ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ 70% ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 2 ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਓ। ਖੈਰ ਭੋਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਬਣਾਉਣਗੇ. ਜੋ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 20 ਤੋਂ 30 ਅੰਕ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। 20 ਜਾਂ 30 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 6 ਤੱਕ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਓ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ 3 - 30 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ 20% ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਬਣਾਓ। ਪਹਿਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਮਿਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ - ਸਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾਅਧਿਐਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਧਿਐਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਕਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋਗੇ। ਸ਼ਾਂਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖੋ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਿਮਰਨ 4 - ਇੱਕ ਝਪਕੀ ਲਓ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲਓ ਆਰਾਮ! ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਸੌਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਝਪਕੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਅਧਿਐਨ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸੌਣ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਜਾਗਣ ਲਈ ਝਿੜਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੂਰੇ 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲਓ ਅਤੇ ਇਹ ਆਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਘੰਟੇ ਸੌਂਵੋ 5 - ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਓ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 30% ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ 50% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 95% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਓ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਚੁਣੌਤੀ 6 - ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਾਂ ਅਧਿਆਇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਗਣਿਤ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉੱਨਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਾਂ ਅਧਿਆਏ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। 7 - ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ - ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੋਟਸ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਚੁਣੋ ਆਪਣੀ ਅਧਿਐਨ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਦਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਕੋਰਿੰਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਵਿਸ਼ਾ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਚਕਾਰ ਝਪਕੀ ਲੈਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਰੀਵਿਜ਼ਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਿੱਖੋ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੋਧੋ। ਇਹ ਕੁੰਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੋਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਪੇਪਰ ਲਈ ਉਦਾਸ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। 8 - ਰੋਟ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਮੱਗਿੰਗ) ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਜੁਗਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ, ਕਾਮਰਸ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 9 - ਨਮੂਨਾ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਬੋਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹਨ ਬੋਰਡ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਪੇਪਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਟਾਪਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋਈ ਨਮੂਨਾ ਪੇਪਰ, ਅਨੁਮਾਨ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ। 10% - 20% ਹਰ ਸਾਲ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮੂਨਾ ਪੇਪਰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ 30% ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟਸ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 10 - ਸਕੋਰਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇ ਮੁੱਖ ਹਨ - ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਜੋ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਅਤੇ ਸਕੋਰਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ 95 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ 80 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਸਤਨ 90% ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਇਮਤਿਹਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਔਖੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਸਾਨ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ - ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। 11 – ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਉਤਸੁਕ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਚੰਗੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਾਨੂੰ ਬੋਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ 1 ਜਾਂ 12 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਪਰੀਖਿਅਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਤਸੁਕ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਮੂਰਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਕ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰੀਖਿਅਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਪਸ਼ਟ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਚਿੱਤਰ। 12 - ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ - ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਲਓ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ 3 ਘੰਟੇ ਲਓ, ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਢਾਈ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਕਾਪੀ + A ਜਾਂ B ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਤੁਹਾਡੇ 1 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ 0.2% ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਤੋਂ 99.8% ਤੱਕ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। 13 – ਸਮੂਹ ਅਧਿਐਨ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਗਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਡੀਓ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਇਨਫੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। 14 – ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਸੇਂਜਰ ਐਪਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਜਾਂ ਡੈਡੀ ਜਾਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਮੰਗੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੰਧ 'ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਚੋ 15 – ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਖ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। 

ਵਿਜੈ ਗਰਗ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ ਮਲੋਟ ਪੰਜਾਬ

Additional links

Calgary
contact@punjabilinkradio.com

Flag Counter
Punjabi Link & Punjabi Bulletin

© 2016-2024